____   __  __ __ __  __    _____  __ __   
/\ _`\ /\ \ /\ \/\ \/\ \ /\ \   /\ __`\/\ \/\ \  	
\ \ \/\_\\ `\`\\/'/\ \ \/'/'\ \ \  \ \ \/\ \ \ `\\ \  	
 \ \ \/_/_`\ `\ /' \ \ , < \ \ \ __\ \ \ \ \ \ , ` \ 	
 \ \ \L\ \ `\ \ \  \ \ \\`\ \ \ \L\ \\ \ \_\ \ \ \`\ \ 	
  \ \____/  \ \_\  \ \_\ \_\\ \____/ \ \_____\ \_\ \_\	
  \/___/   \/_/  \/_/\/_/ \/___/  \/_____/\/_/\/_/	
                             
                             

Witamy na badawczym serwerze Katedry Informatyki Politechniki Świętorzyskiej

Po więcej informacji zapraszamy na Portal informacyjny